top of page

WATAHA DRUMS

to   formacja   artystyczna  tworząca  koncerty  i

widowiska        z         wykorzystaniem       muzyki,

elementów  ruchu,  światła oraz generatywnych

wizualizacji.

Jednym   z   istotnych   zamysłów   formacji  jest

mariaż rozmaitych środków wyrazu. Widowiska

tworzone   przez   grupę   stoją   na   pograniczu

teatru,   muzyki   oraz  tańca,   wykorzystują  też

artystycznie  zaimprowizowane elementy sztuk

walki.   

Ważną    ideą,    która   przyświeca   spektaklom

Wataha   Drums   jest   integracja  –  zarówno w

sferze    estetyki,   jak   i   spotkania   z   widzem.

Pragniemy,   aby   sztuka   stała    się    miejscem

dialogu i wymiany doświadczeń.

Naszym   pragnieniem   jest   także    stworzenie

warunków  do   przełamywania   stereotypów   i

tkwiących   w    nas    barier.    Rytm,    zwłaszcza

dotykalny,       rdzenny       puls       natury       jest

fenomenalnym polem do dialogu.

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UChvMcjGg2jKIVhEaomvf0ZQ


Facebook: https://www.facebook.com/Watahadrums
 

Instagram: https://www.instagram.com/watahadrums/
 

bottom of page