top of page

WATAHA DRUMS

to formacja artystyczna tworząca widowiska z wykorzystaniem muzyki, elementów ruchu, światła oraz generatywnych wizualizacji.

Jednym z istotnych zamysłów formacji jest mariaż rozmaitych środków wyrazu. Widowiska tworzone przez grupę stoją na pograniczu teatru, muzyki oraz tańca, wykorzystują też artystycznie zaimprowizowane elementy sztuk walki.   

​Ważną ideą, która przyświeca spektaklom Wataha Drums jest integracja – zarówno w sferze estetyki, jak i spotkania z widzem. Pragniemy, aby sztuka stała się miejscem dialogu i wymiany doświadczeń.

​Naszym pragnieniem jest także stworzenie warunków do przełamywania stereotypów i tkwiących w nas barier. Rytm, zwłaszcza dotykalny, rdzenny puls natury jest fenomenalnym polem do dialogu

bottom of page