WATAHA DRUMS

to   formacja   artystyczna  tworząca  spektakle i

widowiska        z         wykorzystaniem       muzyki,

elementów  ruchu,  światła oraz generatywnych

wizualizacji.

Wataha  tworzy  muzykę i nastrój  dostosowany

do  spektaklu – niezależnie,  czy jest to estetyka

etno,         elektroniczna        czy       czerpiąca      z

doświadczeń  kultury   cyfrowej – jest to zawsze

muzyka          energetyczna,           wykorzystująca

nowoczesne       brzmienia       i      podbudowana

akcentami perkusyjnymi.

Jednym   z   istotnych   zamysłów   formacji  jest

mariaż rozmaitych środków wyrazu. Widowiska

tworzone   przez   grupę   stoją   na   pograniczu

teatru,   muzyki   oraz  tańca,   wykorzystują  też

artystycznie  zaimprowizowane elementy sztuk

walki.    Oryginalne     kostiumy    i    stylizacje   –

ukazane  w  różnych odsłonach – są  wizytówką

grupy.      Potęgują      wrażenia     odbiorców     i

pozwalają     im    przenieść    się   mentalnie    w

wykreowany świat.  

Ważną    ideą,    która   przyświeca   spektaklom

Wataha   Drums   jest   integracja  –  zarówno w

sferze    estetyki,   jak   i   spotkania   z   widzem.

Pragniemy,   aby   sztuka   stała    się    miejscem

dialogu i wymiany doświadczeń.

Naszym   pragnieniem   jest   także    stworzenie

warunków  do   przełamywania   stereotypów   i

tkwiących   w    nas    barier.    Rytm,    zwłaszcza

dotykalny,       rdzenny       puls       natury       jest

fenomenalnym polem do dialogu.

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UChvMcjGg2jKIVhEaomvf0ZQ


Facebook: https://www.facebook.com/Watahadrums
 

Instagram: https://www.instagram.com/watahadrums/
 

Twitter: https://twitter.com/WatahaDrums
 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wataha-drums/